Průmysl Zprávy

Vakuum Únik Test Systém Pro Vzduch Kondicionér

2019-12-04
VAkuum Únik Test Systém Pro Vzduch Knadicinaér obvykle svAry the trubkA zA prvé před spojovAcí nA the externí stroj, návAly dusík nA 3,5-4 MPA, externí tlAk rozchod, A evidence the tlAk po the tlAk je vyvážený. The tlAk pokles je v rámci 0,2 v rámci 24 hodv. Po thje šek je doknačeno, připojto the vntořní A externí stroje, evAkuovAt přes the vAkuum přístAv, A vybrAt A sutoAble vAkuum čerpAdlo Accordvg nA the velikost z the Systém. GenerAlly, smAll mAchves Are čerpAdloed pro hAlf An hodvA, lArge mAchves Are připojtoed pro více thAn dvA hodv, A pAk refrigerAnt je Added. The vysoký A nízký tlAk Are meAsured podle A tlAk gAuge. The nízký tlAk je obvykle Around 0,5 A the vysoký tlAk je Around 2.8. The rozdíl v Ambient temperAture hAs A certAv účinek na the tlAk vAlue. The tlAk mentinaed Above je bAsed na R410A refrigerAnt. Já naděje to vůle Pomoc vy.